UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówLogo Polub PolubownePolub Polubowne

Wersja graficzna

Menu
BGPlayPlayPause

Uwaga - film pokazuje uproszczony przykład postępowania prowadzonego przez Inspekcję Handlową.

Instytucja ta zajmuje się sporami konsumenckimi związanymi ze sprzedażą towarów i świadczeniem usług, w sprawach nieobjętych przez inne wyspecjalizowane podmioty.


Uwaga - film prezentuje postępowanie prowadzone przez Rzecznika Finansowego. Instytucja ta pomoże Ci, jeśli bank, ubezpieczyciel lub inny podmiot rynku finansowego odrzucił Twoją reklamację dotyczącą wypłaty odszkodowania, kredytu lub inwestycji.


Uwaga - prezentowany na filmie przykład postępowania prowadzonego przez UKE dotyczy wyłącznie spraw związanych ze świadczeniem i rozliczaniem usług telekomunikacyjnych. Dowiedz się, jak działa UKE w przypadku, gdy przedsiębiorca nie uznał Twojej reklamacji rachunku za telefon, internet, telewizję.