UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówLogo Polub PolubownePolub Polubowne

Wersja graficzna

Menu

Komunikaty

Platforma ODR – pierwszy rok funkcjonowania
(2017.12.22)

13 grudnia 2017 r. Komisja Europejska opublikowała raport dotyczący pierwszego roku funkcjonowania platformy ODR (Online Dispute Resolution). Platforma ODR to interaktywna strona internetowa pozwalająca na wypełnienie i złożenie elektronicznego formularza - skargi o pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego dotyczącego towarów lub usług zakupionych przez Internet. Strona jest dostępna we wszystkich językach Unii, więc także w języku polskim. Umożliwia też dołączanie odpowiednich dokumentów i ich automatyczne tłumaczenie.


Pobierz pełną treść komunikatu >>

 


Stanowisko UOKiK dotyczące podpisu wnioskodawcy
(2017.12.22)

Ustawa ADR nie posługuje się sformułowaniem „podpis własnoręczny”, używa jedynie pojęcia „podpis”, które może być w kontekście celu ustawy ADR interpretowane, jako imię i nazwisko pod wiadomością e-mail.

Zgodnie z treścią art. 33 ust. 2 ustawy ADR wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zawiera co najmniej:

  1. oznaczenie stron,
  2. dokładnie określone żądanie,
  3. wskazanie rodzaju postępowania, o którym mowa w art. 3 tej ustawy (umożliwienia zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony; przedstawienia stronom propozycji rozwiązania sporu lub rozstrzygnięcia sporu i narzucenia stronom jego rozwiązania) zgodnie z wyborem wnioskodawcy, oraz
  4. podpis wnioskodawcy.


Pobierz pełną treść stanowiska >>